Thứ ba, 23/4/2024
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 21 T00, T02, T05, T07

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
T00, T02, T05, T07