Chủ nhật, 3/7/2022
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 25.88 T00, T02, T05, T07

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
25.88
Tổ hợp môn
T00, T02, T05, T07