Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 35.75 D01, D04

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
35.75
Tổ hợp môn
D01, D04