Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 37.07 D01, D04

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
37.07
Tổ hợp môn
D01, D04