Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Mở Hà Nội

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 32.82 D01, D04

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
32.82
Tổ hợp môn
D01, D04