Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Mở Hà Nội

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 34.87 D04

Tiếng Anh, tiếng Trung >=9.6 +nhân 2 NV<=6

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
34.87
Tổ hợp môn
D04
Ghi chú
Tiếng Anh, tiếng Trung >=9.6 +nhân 2 NV<=6