Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Hải Phòng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 18.5 D01

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
D01