Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Hải Phòng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 27.5 D01, D03, D04, D06

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
D01, D03, D04, D06