Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 15 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15