Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 D14, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
D14, D15