Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 25.2 D04

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
D04