Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 25.8 D01, D04

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
D01, D04