Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Mở TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 25 D04, D77

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
D04, D77