Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Mở TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 26.1 D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83