Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Công nghiệp TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 18 A01, C00, D01, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D15