Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 33 D01, D04, D11, D55

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
33
Tổ hợp môn
D01, D04, D11, D55