Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 32.2 D11, D55

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
32.2
Tổ hợp môn
D11, D55