Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 34.9 D01, D04, D11, D55

D01,D11: Anh nhân 2; D04,D55: Trung nhân 2

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
34.9
Tổ hợp môn
D01, D04, D11, D55
Ghi chú
D01,D11: Anh nhân 2; D04,D55: Trung nhân 2