Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 16 A01, D01, D04, D14

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D04, D14