Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 20 A00, A01, D04, D14

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D04, D14