Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 24.5 A01, D01, D04, D14

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D04, D14