Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 17 A01, C00, D01, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D15