Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghệ TP HCM

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 19 A01, C00, D01, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D15