Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Y Hà Nội

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 23.8 B00

TTNV<=3

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
23.8
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
TTNV<=3