Thứ hai, 5/12/2022
Đại học Y Hà Nội

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 21.5 B00

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
B00