Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Y Hà Nội

Mã trường: YHB Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.150

  1. Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT
  2. Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế
  3. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điểm chuẩn