Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Y Dược Thái Bình

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 15 A00, B00

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00