Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Y Dược Thái Bình

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 15.75 B00

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
15.75
Tổ hợp môn
B00