Thứ bảy, 22/1/2022

Đại học Y Dược Thái Bình

Mã trường: YTB Thái Bình

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 990

  1. Xét tuyển thẳng
  2. Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn