Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Y Dược Cần Thơ

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 20 B00

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
B00