Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 16 B00, B08

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B00, B08