Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 16 B04

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B04