Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 23.5 B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
B00