Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 19.05 A00, B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
19.05
Tổ hợp môn
A00, B00