Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 19 B03

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B03