Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19 A06, B00, B04, C08

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A06, B00, B04, C08