Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19 A00, A06, B00, B04

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A06, B00, B04