Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 B00, C12, D01

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
B00, C12, D01