Thứ sáu, 21/1/2022

Đại học Công nghệ Đồng Nai

Mã trường: DCD Đồng Nai

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 2.000

  1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (năm 2021 và năm 2020 đổ về trước)
  2. - Xét tuyển theo học bạ (tổng điểm trung bình lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc tổng điểm trung bình cuối năm lớp 12)

Điểm chuẩn