Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Y Hà Nội

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 25.55 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
25.55
Tổ hợp môn
B00