Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Y Hà Nội

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 24.85 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
24.85
Tổ hợp môn
B00