Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Cửu Long

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19 A00, B00, B03, D07

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, B03, D07