Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Cửu Long

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19 A00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00