Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Y Dược Hải Phòng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 22.75 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
B00