Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Y Dược Hải Phòng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 24.6 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
B00