Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Y Dược Hải Phòng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 23.45 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
23.45
Tổ hợp môn
B00