Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Y Dược Hải Phòng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 23.45 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
23.45
Tổ hợp môn
B00