Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Y Dược Hải Phòng

Mã trường: YPB Hải Phòng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.190

  1. Xét tuyển kết hợp
  2. Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn