Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19.5 B02

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
B02