Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 20.7 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
20.7
Tổ hợp môn
B00