Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Kỹ thuật địa chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520501 15.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7520501
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01