Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Kỹ thuật địa chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520501 13 A00, B00, D07

Mã ngành
7520501
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, B00, D07