Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Kỹ thuật địa chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520501 15.5 A00, B00, D07

Mã ngành
7520501
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07