Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sài Gòn

ĐH Toán ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7460112 18.81 A01

Mã ngành
7460112
Điểm chuẩn
18.81
Tổ hợp môn
A01