Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Cần Thơ

ĐH Toán ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7460112 22.85 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7460112
Điểm chuẩn
22.85
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00