Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

ĐH Toán ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7460112 18 A00, A01

Mã ngành
7460112
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01