Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Hán - Nôm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220104 15 C00, C19, D01, D14

Mã ngành
7220104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D14