Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Hán - Nôm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220104 15.5 C00, C19, D14

Mã ngành
7220104
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, C19, D14