Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Kiên Giang

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 14 D15

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
D15