Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Kiên Giang

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 18.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07