Thứ ba, 30/5/2023

Đại học Kiên Giang

Mã trường: TKG Kiên Giang

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.502

  1. Xét tuyển học bạ
  2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG - HCM
  3. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Điểm chuẩn