Thứ ba, 18/6/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 20.88 A00, B00, C15, D01

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
20.88
Tổ hợp môn
A00, B00, C15, D01