Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 19.5 A00, B00, D01, D15

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D15