Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 13.5 A00, A01, B00, D01

Tại cơ sở Hà Nội

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01
Ghi chú
Tại cơ sở Hà Nội