Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 21 A00, B00, D01, D15

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D15