Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 19 A00, A01

TO >=7; HO >=6; TTNV<=3

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=7; HO >=6; TTNV<=3