Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 17 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07