Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 16.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07