Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Hoa Sen

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 16 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08