Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 15 A00, A01, B00, D07

Điểm chuẩn học bạ lấy 20

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ lấy 20