Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Cần Thơ

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 17.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07