Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Cần Thơ

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 23 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07