Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 27.5 C00

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
C00