Thứ hai, 26/9/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 27 D01

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
D01