Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 27.8 C00

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
27.8
Tổ hợp môn
C00