Thứ tư, 8/2/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 27.15 D14

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
27.15
Tổ hợp môn
D14