Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 28 C00

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
C00