Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 17.5 C00, D01, D15

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
C00, D01, D15