Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 17 C00, D01, D15

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
C00, D01, D15