Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 16.5 C00, D01, D15

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
C00, D01, D15