Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Tâm lý học giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310403 24 A00, A01, C00

Mã ngành
7310403
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, C00