Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Tâm lý học giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310403 22 A00, C00, D01

Mã ngành
7310403
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, C00, D01