Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Tâm lý học giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310403 24.17 A00, C00, D01

Mã ngành
7310403
Điểm chuẩn
24.17
Tổ hợp môn
A00, C00, D01