Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Tâm lý học giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310403 23.7 C00, D01

Mã ngành
7310403
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
C00, D01