Thứ ba, 5/7/2022
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 20 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01