Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 25.05 A09, C00, C04, D10

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A09, C00, C04, D10