Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 21.75 C00

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
C00