Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01