Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 25.71 A08, C00, C19

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
25.71
Tổ hợp môn
A08, C00, C19