Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 24.05 A08, C00, C19

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
24.05
Tổ hợp môn
A08, C00, C19