Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 24.4 C00, C19

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
C00, C19