Thứ ba, 21/3/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 24.5 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66