Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Hải Phòng

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 15 T00, T01

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
T00, T01