Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Hải Phòng

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 19 A00, B00, C14, C15

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, C14, C15