Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 C19, D66

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C19, D66